logo masis

Rozwiązania dla nowoczesnego biznesu

Komunikacja w firmie

Najczęściej niedoceniany obszar HR, jednocześnie generujący wiele problemów mających przełożenie na inne obszary firmy. Optymalnie zaprojektowany i wdrożony proces komunikacji wielokierunkowej pozwoli uniknąć chaosu i strat spowodowanych nieporozumieniami i niedomówieniami.

Mediacje w biznesie

Jeżeli 2 osoby mówią "różnymi językami", to najbezpieczniej jest rozmawiać przez osobę trzecią, która bezstronnie doprowadzi do kompromisu realizując strategię negocjacji win-win, gdzie obie strony będą wygrane.

Opomiarowanie procesów HR

Aby kontrolować skuteczność prowadzonych procesów, nie tylko z obszaru HR, należy mieć je opomiarowane właściwymi miernikami. Doskonale wiedzą o tym przedsiębiorstwa, które wdrożyły Strategiczną Kartę Wyników z 4 perspektywami: finansową, klienta, procesów wewnętrznych oraz wiedzy i rozwoju. Zapewnimy Państwu dobór optymalnych mierników do potrzeb Państwa organizacji, które pozwolą na lepsze nią zarządzanie.

Wprowadzenie mechanizmów ograniczających rotację pracowników

Z rotacją pracowników boryka się każda organizacja. Naszym zadaniem jest zatrzymać Państwa pracowników w firmie i tym samym ograniczyć koszty poniesione na ich rekrutację i selekcję.

Wprowadzenie mechanizmów ograniczających absencje pracowników

Absencja pracownicza jest wymiernym, łatwo policzalnym kosztem każdej firmy. Nie każda organizacja zdaje sobie jednak sprawę, jak duży jest to koszt. Naszym zadaniem jest zdiagnozowanie tych kosztów wraz z dokładnymi obszarami ich występowania oraz wdrożenie mechanizmów, które je ograniczą.

Analiza i zmiana elementów kultury organizacyjnej w firmie

Każda firma posiada swoją własną, unikalną kulturę organizacyjną, która wynika z formalnych, jak i nieformalnych norm, czy zwyczajów. Nie da się jej wprost skopiować ani nią odgórnie zarządzać. Można jednak wpływać na jej elementy pod warunkiem rzetelnej diagnozy stanu obecnego oraz zaprojektowania zmian, których akceptacja przez kluczowe osoby w firmie jest niezbędna do uzyskania zamierzonych efektów. Zmiany tak wprowadzone są bardzo trwałe, jednak ich osiągnięcie jest w praktyce niezmiernie trudne. Proponujemy działania metodą K. Camerona i R. Quinna, którzy uznawani są za guru wiedzy w tym obszarze.

Dobór metod rekrutacji i selekcji kandydatów

Gdzie i jakimi metodami szukać pracowników oraz jak wybrać najlepszych? - to pytania, które na co dzień zadają sobie pracownicy działów personalnych. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, zapewnimy Państwu wsparcie w zakresie zaprojektowania najbardziej efektywnych metod dotarcia do docelowej grupy kandydatów oraz doboru najskuteczniejszych metod selekcji kandydatów.

Projektowanie systemów oceny okresowej pracowników

Ocena okresowa pracowników jest narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa przy przeglądzie zasobów ludzkich (np. w celu utworzenia kadry rezerwowej), wytyczaniu pracownikom obszarów do rozwoju albo poprawy, czy ocenie pracy dla potrzeb podwyżek wynagrodzeń. Adekwatnie do Państwa motywów możemy zaprojektować taki system, który najpełniej odpowie na stawiane przez Państwa pytania.

Planowe nabywanie doświadczeń (Job Rotation)

Nic tak nie pozwala pracownikowi poznać specyfiki każdego obszaru organizacji, jak przepracowanie pewnego czasu na różnych stanowiskach i w różnych działach firmy. W Państwa interesie zaprojektujemy optymalną drogę pracownika po przedsiębiorstwie, w celu jego jak najlepszego poznania i zrozumienia.

Tworzenie procedur i instrukcji HR

Opierając się na swoim doświadczeniu, proponujemy Państwu tworzenie procedur, instrukcji, czy zarządzeń, które w Państwa organizacji utworzą ramy norm i wskazówek postępowań, by każdy pracownik, zwłaszcza nowozatrudniony wiedział, jak ma postępować w danym obszarze. Określenie jasnych, ramowych przepisów da pracownikom poczucie bezpieczeństwa i porządku panującego w organizacji.

Konstruowanie ankiet i przeprowadzanie badań ankieterskich

Polecamy systematyczne, okresowe badania ankieterskie, które pozwolą na zaangażowanie się Państwa pracowników w sprawy organizacji. Firmy często nie wykorzystują potencjału i pomysłów własnych pracowników, a jest to najtańsza i najskuteczniejsza forma ulepszania organizacji.

Kontakt

  •   MASIS Mariusz Radomski
  •   ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14/5
  •   59-500 Złotoryja

masis

Dojazd

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE - Dz. Urz. UE L119, zwanym dalej "RODO", podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby Państwa dane osobowe były właściwie chronione, a Państwo rzetelnie poinformowani o celach i zakresie ich przetwarzania, a także uprawnieniach Państwu przysługujących.

2. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga podstawy prawnej; RODO przewiduje takie podstawy, a poniższe z nich mają zastosowanie w naszej działalności:
a) Państwa dobrowolna zgoda. Może ona dotyczyć tylko przetwarzania danych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji wskazanej przez Państwa rekrutacji i wynikającego z niej zatrudnienia, jak również dotyczyć zarówno wskazanej rekrutacji, jak i przyszłych rekrutacji, które będziemy prowadzili dla siebie lub dla naszych Klientów. W przypadku realizacji rekrutacji dla Klientów, powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych tym Klientom, jednak wyłącznie w zakresie realizowanej z nimi współpracy, np. usługi rekrutacji.
b) Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której będziecie Państwo stroną.
c) Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. Taka sytuacja wystąpi w razie sporu prawnego i konieczności dochodzenia praw przed sądem.
d) Przestrzeganie obowiązku prawnego. Taka sytuacja wystąpi, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów, będziemy zobowiązani przechowywać Państwa dane.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MASIS Mariusz Radomski z siedzibą w: 59-500 Złotoryja, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 14 lok.5, NIP 6941472622; kontakt e-mail: mariusz.radomski@masis.pl, strona internetowa: www.masis.pl

4. CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe, to wszelkie dane odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą zidentyfikowaną jest osoba, której tożsamość znamy. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamości nie znamy ale możemy poznać za pomocą środków, które mamy. Danymi osobowymi mogą więc być: imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP komputera, itp.

5. POLITYKA "COOKIES"

5.1. Pliki "cookies" (z ang. "ciasteczka") są danymi informatycznymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie) i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Zawierają one zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym. Strona internetowa pobiera w sposób automatyczny adres IP komputera, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach "cookies".
5.3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki "cookies" oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
5.4.Pliki "cookies" wykorzystywane są w celu:
a) rozpoznania urządzenia w celu prawidłowego wyświetlenia strony internetowej,
b) wyświetlenia treści dostosowanych do odwiedzającego stronę internetową
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający stronę internetową korzystają z niej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości;
5.5.Stosowane są dwa główne rodzaje plików "cookies": "sesyjne" oraz "stałe". Pliki "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki "stałe" przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia.
5.6.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików "cookies". Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje na temat plików "cookies" znajdują się w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

6. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby:
a) Realizowanych przez nas usług rekrutacji i selekcji pracowników
b) Realizowania usług doradztwa personalnego wymienionych na naszej stronie internetowej
c) Innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

7. JAKIE DANE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY

Gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie dane niezbędne do realizowania czynności wymienionych w punkcie 6. Mogą to być np.: dane zawarte w CV, albo dane kontaktowe podane w formularzu zapytania naszej strony internetowej.
Automatycznie są także gromadzone dane "cookies" omówione w punkcie 5. Nie wykorzystujemy żadnych danych do profilowania, czyli automatycznej oceny osoby fizycznej lub przewidywania jej zachowania.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘP DO NICH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych stosujemy adekwatne rozwiązania informatyczne i techniczne pozwalające na dostęp do nich wyłącznie osób przeszkolonych i upoważnionych do ich przetwarzania, które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleconych zadań.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym (np. Klientom, biuru rachunkowemu) odbywa się z zachowaniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa i jedynie w zakresie ściśle określonym ramami tej współpracy. Dane osobowe w podmiotach współpracujących są przetwarzane również wyłącznie przez osoby do tego przeszkolone i upoważnione, które podpisały zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

9. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Czas przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim zostały zgromadzone:
a) Rekrutacja wskazana przez kandydata - 6 miesięcy od daty zakończenia usługi lub gwarancji na usługę
b) Rekrutacje przyszłe - 18 miesięcy od pozyskania danych
c) Pozostałe usługi wymienione na stronie internetowej - 6 miesięcy od daty zakończenia usługi lub gwarancji na usługę.
Po upływie w/w okresów dane osobowe zostaną usunięte.

10. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W każdym czasie macie Państwo prawo do:
a) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
b) Usunięcia danych osobowych
c) Wglądu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii
d) Aktualizacji i uzupełnienia danych osobowych
e) Przeniesienia danych osobowych
f) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy je mogli tylko przechowywać)

Z w/w praw możecie Państwo skorzystać w dogodnej formie, np. poprzez e-mail: mariusz.radomski@herster.pl
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie na naszej stronie internetowej nowej Polityki.

Formularz

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażona zgoda jest dobrowolna, ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie i formie (np. e-mail), a także do żądania usunięcia danych, ich przeniesienia, wglądu i aktualizacji.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Zgadzam się:(*)
Nieprawidłowe dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MASIS Mariusz Radomski, w celu realizacji odpowiedzi na mój kontakt, w tym przesłania oferty usług lub innych informacji handlowych, jeżeli tego dotyczy moje zapytanie.

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail
Nieprawidłowe dane

Telefon
Nieprawidłowe dane

Temat
Nieprawidłowe dane

Wiadomość(*)
Nieprawidłowe dane

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 r. MASIS Mariusz Radomski | tel. +48 510-408-820 | NIP 6941472622 | REGON 366603670

Doradztwo personalne i kontroling personalny. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Projekt i wykonanie: WIT